حوزه های صنعتـــی
چالش info
  • توسعه مواد به کار رفته در فرایند پوشش دهی گرم با هدف حذف ریزترک ها در صنایع تولید ظروف شیشه ای

    تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
حوزه های صنعتـــی
بخش آماری